Oppføringer av mads

Lidenskap for natursteinsmur

For de fleste huseiere er uteområdet vel så viktig for trivselen som innemiljøet. Det skal ikke bare se bra ut – det skal ofte helst holde gjennom generasjoner og være funksjonelt. Samtidig er det en fordel at vedlikeholdet ikke krever all verden. – På bakgrunn av dette ser vi at etterspørselen etter natursteinsmur har økt […]